අමාත්‍යංශ දෙකක් සහ ආයතන දෙකක් මාරු වෙයි

විදුලිබල අමාත්‍යංශයත් සූර්යබල, සුළං සහ ජල විදුලි ජනන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයත් නව ගොඩනැගිල්ලක් වෙත රැගෙන යාමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙම අමාත්‍යංශ ද්විත්වය කොළඹ 03, ගාලු පාරේ අංක 437 දරණ ගොඩනැගිල්ලෙහි ස්ථාපිත වීමට නියමිතයි.

මෙතෙක් කල් විදුලිබල අමාත්‍යංශය පවත්වාගෙන ගිය කොළඹ 07, ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවතෙහි පිහිටි අංක 72 දරණ ගොඩනැගිල්ලෙහි ඉඩපහසුකම් අවම වීම මත අදාළ අමාත්‍යංශයේ කටයුතු සිදු වූයේ විවිධ අපහසුතා මධ්‍යයේ යි. මෙවන් පසුබිමක් මත විදුලිබල අමාත්‍යංශයට සමගාමීව සූර්යබල, සුළං සහ ජල විදුලි ජනන ව්‍යාපෘති සංවර්ධනය සඳහා වූ නව රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයක් වත්මන් රජය බලයට පත් වීමත් සමග ස්ථාපිත වූ අතර ඒ සදහා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රමුඛ නිලධාරීන් අනියුක්ත කිරිමත් සමග විදුලිබල අමාත්‍යාංශය පවත්වාගෙන ගිය ගොඩනැගිල්ලෙහි වූ ඉඩ කඩ අවම වීමේ ගැටළුව තව තවත් උග්‍ර තත්ත්වයට පත්ව තිබුණා.

මෙම අමාත්‍යංශයන් සදහා වෙනම ස්ථාන දෙකක් වෙනුවෙන් විශාල මුදලක් වැයකිරීමට සිදුවීම මෙන්ම ඇතිවන්නාවූ පරිපාලනමය ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් විදුලිබල අමාත්‍යංශයත් සහ සූර්යබල, සුළං සහ ජලවිදුලි ජනන ව්‍යාපෘති සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයත් එකම ස්ථානයක පිහිටුවීමට තීරණය වී ඇති බව සඳහන්. මේ හරහා පරිපාලන කාර්යක්ෂමතාව මෙන්ම සේවා ලබා ගැනීමට පැමිණෙන මහජනයාගේ පහසුව ද වර්ධනය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙනවා.

මේ අතර මෙතෙක් විදුලිබල අමාත්‍යංශය පවත්වාගෙන ගිය ගොඩනැගිල්ල වෙත ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය ගෙන ඒමට ද නියමිත යි. ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය මෙතෙක් බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා පරිශ්‍රයෙහි පවත්වාගෙන ගිය අතර ඒ සඳහා රුපියල් 4,229,415ක මාසික කුලියක් ගෙවීම සිදු වූවා.

එමෙන්ම ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගමේ ප්‍රධාන ශාඛාවෙහි කොටසක් ද පැරණි විදුලිබල අමාත්‍යංශ ගොඩනැගිල්ලට ගෙන ඒමට නියමිත අතර එය මීට පෙර කොළඹ 03, ඊ.එච්. කුරේ ගොඩනැගිල්ලෙහි රුපියල් 550,000ක මාසික කුලියක් මත පවත්වාගෙන යනු ලැබූවක්.

ප්‍රධාන අමාත්‍යංශය සහ අනුබද්ධිත ආයතන සියල්ල එක් පරිශ්‍රයකට ගෙන ඒම තුළින් මහජනතාවට කාර්යක්ෂම සේවාවක් ලබාදීමට හැකිවන අතර එය රජයේ වියදම් අවම කරගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් ද වනු ඇති. එබැවින් ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශය සහ අනුබද්ධ ආයතන සියල්ල එකම ස්ථානයක ස්ථාපිත කළ හැකි විශාල ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිරියේදී ඉදිකිරීමට ද අපේක්ෂා කරන බව විදුලිබල අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

Mesalaa M.S.
Mesalaa is a journalist at a mainstream news website in Sri Lanka. And she holds a Diploma in Journalism from the School of Media Arts & Management. Mesalaa is working with Widusara as a part-time writer.

More Articles

error: Content is protected !!