සියළු රාජ්‍ය සේවකයින් කැඳවීමට රජය තීරණය කරයි

සියලුම රාජ්‍ය සේවකයින් අද සිට සාමාන්‍ය පරිදි සේවයට කැඳවීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඊට අදාළ විශේෂ චක්‍රලේඛය රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම් ජේ.ජේ රත්නසිරිගේ අත්සනින් යුතුව පසුගිය දා නිකුත් කෙරුණා.

කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වයත් සමග සීමා කෙරුණු මහජන සේවා නිසි පරිදි පවත්වාගෙන යමින් රට යථා තත්ත්වයට ගෙන ඒමට කාලය එළැඹ ඇති බවයි රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

කෙසේ වෙතත් මහජනතාවට සේවා සැපයීමේදී හා රාජ්‍ය ආයතන පවත්වාගෙන යාමේදී නිසි සෞඛ්‍ය උපදෙස් තවදුරටත් පිලිපැදිය යුතු බව යි රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ.

error: Content is protected !!