කොවිඩ් මැද සැමරෙන ලෝක සෞඛ්‍ය දිනය

අද ලෝක සෞඛ්‍ය දිනය යි. සෑම වසරකම අප්‍රේල් 07 වැනි දා ලෝක සෞඛ්‍ය දිනය සමරනු ලබන අතර මෙම දිනය නම් කොට ඇත්තේ සෞඛ්‍යය පිළිබඳව සහ සෞඛ්‍යයේ වැදගත්කම පිළිබඳව ලොව පුරා දැනුවත් කිරීම් සඳහා යි. ඒ සඳහා පෙරමුණ ගන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සහ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය යි.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සිය ප්‍රථම “ලෝක සෞඛ්‍ය සමුළුව” 1948 වසරේ අප්‍රේල් 07 වැනි දා පැවැත්වූ අතර ලෝක සෞඛ්‍ය දිනය අප්‍රේල් 07 වැනි දාට නම් කොට ඇත්තේ එම ප්‍රථම සමුළුව සිහිපත් කිරීම පිණිස යි. වසරින් වසර විවිධ තේමා යටතේ ලෝක සෞඛ්‍ය දිනය සැමරෙන අතර මෙවර එහි තේමාව වූ ඇත්තේ “සැමට සාධාරණ, සෞඛ්‍යවත් ලෝකයක් ගොඩනගමු” යන්නයි.

මේවන විට ගෝලීය වශයෙන් වසංගත තත්ත්වයක් පවතින මොහොතක අද දිනයේ දී ද ඒ පිළිබඳව මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඇතුළු විවිධ පාර්ශවයන්ගේ වැඩි අවධානය යොමුව තිබෙනවා. ඊට අමතරව අද දිනයේ දී ආරක්ෂාකාරී වාසභූමි, පිරිසිදු ජලය හා වාතය, ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ කාර්යක්ෂමතාව ආදී විවිධ අංශ ඔස්සේ විවිධ වැඩසටහන් ලොව පුරා සංවිධානය වී තිබෙනවා.

මේ අතර ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ මෙරට කාර්යාලය විසින් අද දින සවස 3.00ට ලෝක සෞඛ්‍ය දින සැමරුමක් සංවිධානය කර ඇති අතර එය අන්තර්ජාලය ඔස්සේ විකාශනය කිරීමට ද කටයුතු යොදා තිබෙනවා.

error: Content is protected !!