රියදුරු බලපත් සේවාවන් සීමා කෙරේ

කොවිඩ්-19 වසංගත තත්ත්වය දිවයින තුළ උත්සන්න වීමත් සමග හටගෙන ඇති අවදානම්කාරී වාතාවරණය හේතුවෙන් සිය වේරහැර කාර්යාලය ලබාදෙන මගින් රියදුරු බලපත්වලට අදාළ සේවාවන් සීමා කිරීමට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබෙනවා.

මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කරන්නේ සෞඛ්‍ය අංශ ලබා දී ඇති මාර්ගෝපදේශනවලට අනුව සිය රාජකාරී කිරීමට කටයුතු යොදා ඇති බවයි.

අදාළ නිවේදනය පහතින්..

error: Content is protected !!