දිනක් තුළ මෙරටින් හමුවූ වැඩිම ආසාදිතයින් ගණන ඊයේ

එක් දිනක් තුළ දී මෙරටින් සටහන් වූ වැඩිම කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව ඊයේ (26) වාර්තා වූවා.

ඒ අනුව ඊයේ දිනය තුළ දී පමණක් වාර්තා වූ ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 997ක්.

මීට පෙර මෙරට දී එක් දිනක් තුළ වාර්තා වී තිබූ වැඩිම ආසාදිතයින් ගණන 976ක් වූ අතර එය පසුගිය පෙබරවාරි 09 වැනි දා වාර්තා වූවා.

මෙම පුවත පළ කරන අවස්ථාවේ දී (පෙ.ව. 8.30) මෙරට සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 102,376ක් ලෙස සටහන්ව ඇති අතර ඉන් 7,152ක් රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලබනවා.

මරණ ගණන සටහන් වන්නේ 647ක් ලෙසින්.

error: Content is protected !!