නව අභ්‍යාසලාභීන් බඳවා ගැනීම කල් යයි

සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් සියළු වෘත්තීය පුහුණු ආයතනවලට 2021 සඳහා නව අභ්‍යාසලාභීන් බඳවා ගැනීම කල් දමා තිබෙනවා.

ඒ කොවිඩ් 19 ව්‍යාප්තියේ වර්ධනය හේතුවෙන්.

අද දින (28) මෙම බඳවා ගැනීම් සඳහා දින යොදා තිබූ නමුත් එය කල් දමා ඇත්තේ දින නියමයකින් තොරවයි.

බඳවා ගැනීමේ මීලඟ දිනය පසුව දැනුම් දෙන බවයි සමාජ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරන්නේ.

error: Content is protected !!