ලංකාවෙන් දිනකට හමුවූ වැඩිම ආසාදිතයින් ගණන වාර්තා වෙයි

එදා මෙදාතුර ඉතිහාසයේ දිනක් තුළ ශ්‍රී ලංකාවෙන් සටහන් වූ වැඩිම කොවිඩ්-19 ආසාදිතයින් ගණන ඊයේ (27) වාර්තා වුණා.

එම ගණන 1096ක්.

දෛනික ආසාදිතයින් ගණන 1000 ඉක්මවා ගිය පළමු අවස්ථාව වන්නේ ද මෙය යි.

මින් පෙර වැඩිම ආසාදිතයින් ගණනක් වාර්තා වූයේ පෙරේදා දිනයේවන අතර එම ගණන 997ක්.

error: Content is protected !!