වාර්තාගත ආසාදිතයින් ගණනක් අද දිනයේ හමුවෙයි

Featured Image:Fernando Zhiminaicela

අද (28) දිනය තුළ මෙරටින් හමුවූ කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් ගණන 1500 සීමාවට ලඟා වෙමින් පවතිනවා.

මේවන තෙක් (පස්වරු 9.30) වාර්තා වී ඇති ආසාදිතයින් ගණන 1451ක්.

ඒ අනුව මෙරට ඉතිහාසයේ එක් දිනක් තුළ හමු වූ වැඩිම කොවිඩි 19 ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව අද දිනයේ සටහන් වූවා.

මින් පෙර වැඩිම ආසාදිතයින් ගණනක් වාර්තා වූයේ ඊයේ (27) දිනයේ වන අතර එම ගණන 1111ක්.

මෙරටින් වාර්තා වූ සමස්ත කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් ගණන 104,953ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර ඉන් 9,209 දෙනෙකු මේවන විට කොවිඩ් රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබනවා.

error: Content is protected !!