කොවිඩ් නිසා විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවා වෙනස් වෙයි

කොවිඩ් -19 වසංගත තත්ත්වයේ වර්ධනයත් සමග සිය සේවාවන් ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ සහතික අයදුම්කිරීම, විද්‍යුත් තැපෑල මඟින් සහතික අයදුම්කිරීම, විද්‍යුත් තැපෑල මඟින් විභාග අංක ලබාගැනීමට අයදුම්කිරීම සහ අ.පො.ස (සා.පෙළ) හා (උ.පෙළ) යන විභාගයන්හි නාම සංශෝධන සේවා පිළිබඳව යි මෙම නිවේදනය නිකුත් කර ඇත්තේ.

අදාළ නිවේදනය පහතින්…

error: Content is protected !!