තවත් වසම් 06ක් හුදෙකලා කෙරේ

තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් අද (29) පෙරවරුවේ සිට හුදෙකලා කිරීමට තීරණය කළ බව කොවිඩ් 19 වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කළා.

මෙලෙස හුදෙකලා කිරීමට තීරණය වී ඇත්තේ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාම නිලධාරී වසම් කිහිපයක්.

සුමේධගම්පුර, මූදෝවි, කෝවිල්අඩි, ලින්ගා නගර්, කාවත්තිකුඩා, සහ චීන වරාය යන වසම් මෙලෙස හුදෙකලා කර තිබෙනවා.

ඒ පිළිබඳ නිවේදනය පහතින්…

error: Content is protected !!