සියළු මුස්ලිම්වරුන්ට රජයෙන් නිවේදනයක්

සිකුරාදා සහ රාමසාන් දිනවල මුස්ලිම් පල්ලිවල පැවැත්වෙන ආගමික වතාවත් තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට තීරණය කළ බව මුස්ලිම් ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කරනවා.

ඒ අනුව නැවත දැනුම්දෙනතුරු මුස්ලිම් පල්ලි තුළ “තරාවි” හෙවත් රාමසාන් උපවාස සමයේ සිදුකරන විශේෂ යාච්ඤා, ජුම්මා යාච්ඤා කටයුතු සහ සභා කටයුතු අත්හිටුවන ලෙසයි වකුෆ් සභාව දන්වා ඇත්තේ.

දිනකට පස් වරක් සිදුවන යාඥා කිරීම සඳහා පල්ලියකට එකවර රැස්විය හැක්කේ උපරිමව 25 දෙනෙක්ට පමණක් බව ද මුස්ලිම් ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ  කරන අතර එම අවස්ථාවලදී මුඛ ආවරණ පැලඳීම අනිවාර්ය වන බවත්, එකිනෙකා අතර පරතරය මීටරයක් පවත්වාගත යුතු බවත් එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් නිවේදනය කරනවා.

එමෙන්ම දැනට හුදකලා කර ඇති ප්‍රදේශවල ඇති සියලු මුස්ලිම් පල්ලි නැවත දැනුම්දෙන තුරු වසා තැබීමට ද තීරණය කර තිබෙනවා.

error: Content is protected !!