අද බැංකු වැඩ දිනයෙන් භාගයයි

අද දිනය (අප්‍රේල් 30) සඳහා දින භාගයක විශේෂ බැංකු නිවාඩු දිනයක් ලෙසින් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

ඒ ලෝක කම්කරු දිනය යෙදෙන මැයි 01 දින සෙනසුරාදා දිනයකට යෙදීම හේතුවෙන්.

මේ අනුව අද දිනයේ දී සියලු බැංකු සඳහා මෙම දින භාගයක විශේෂ නිවාඩුව නම් කර ඇති බව සඳහන්.

එමෙන්ම අද දිනයේ දී කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ දෛනික ගනුදෙනු කාලය ද පස්වරු 12.30 දක්වා සීමා කිරීමට ද කටයුතු කර තිබෙනවා.

error: Content is protected !!