අසාධ්‍යවන කොවිඩ් රෝගීන්ට KDU රෝහල සූදානම් කෙරේ

Featured Image:Anna Shvets

රට පුරා ව්‍යාප්ත වන කොවිඩ් -19 තෙවන රැල්ල හේතුවෙන් කොවිඩ් ආසාදනය වී අසාධ්‍ය වන රෝගීන්ට හදිසි ප්‍රතිකාර සේවාවන් ලබාදීමට ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාල රෝහලේ (KDU) දැඩි සත්කාර සේවා පවත්වාගෙනයාමට පියවර ගත් බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි පවසනවා.

ඒ අනුව ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්ව විද්‍යාල රෝහලේ (KDU) දැඩි සත්කාර ඒකක 03 ක් කොවිඩ් රෝගීන්ගේ දැඩි සත්කාරක සේවා සදහා වෙන් කිරීමටයි පියවර ගෙන ඇත්තේ. මෙම ඒකක තුල ICU ඇඳන් 24 ක් සහ High Dependency Beds (HDU ඇඳන්) 12 ක් ස්ථාපිත කොට Hi-flow ඔක්සිජන් ඇතුලු සියළු පහසුකම් ලබාදීමටත් පියවර ගෙන ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

මෙම දැඩි සත්කාර ඒකක පවත්වාගෙන යාම සදහා අවශ්‍යවන වෛද්‍යවරු 30 ක්, හෙදියන් 80 ක්, කණිෂ්ඨ කාර්ය
මණ්ඩල සාමාජිකයින් 25 ක් කඩිනමින් අනියුක්ත කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස සෞඛ්‍ය ලේකම්වරයාට සහ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

error: Content is protected !!