දිස්ත්‍රික්ක 03ක තවත් ප්‍රදේශ හුදෙකලා කරයි

අද (30) පෙරවරුවේ සිට තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් හුදෙකලා කිරීමට තීරණය වූ බව කොවිඩ් 19 වැලැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කරනවා.

ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 04ක් සහ පොලිස් වසම් 05ක් ඊට අයත්.

මෙලෙස හුදෙකලා කිරීමට තීරණය වී ඇත්තේ මාතලේ, කුරුණෑගල සහ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්වල පිහිටි ප්‍රදේශයි.

ඒ අනුව මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ දඹුල්ල, ගලේවෙල, මාතලේ සහ නාඋල යන පොලිස් වසම් සහ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ පන්නල පොලිස් වසම ද කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ උඩුබද්දාව, ගල්අමුණ සහ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ හෙලමුල්ල යන ග්‍රාම නිලධාරී වසම් ද හුදෙකලා කර ඇති බව සඳහන්.

error: Content is protected !!