විවාහ ඇතුළු සියළු උත්සව තහනම්

සියළුම උත්සව තහනම් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

විවාහ මංගල උත්සව ද මේ අතරට අයත්.

මෙම තහනම සඳුදා (03) සිට බලපැවැත්වෙන බවයි සඳහන් වන්නේ.

මේවන විට තීරණය වී ඇත්තේ සති දෙකක කාලයක් පුරා මෙලෙස උත්සව කටයුතු පැවැත්වීම තහනම් කිරීමට යි.

රට පුරා කොවිඩ් 19 වෛරස ව්‍යාප්තියෙහි සිදු වූ වැඩි වීම සළකා මෙම තීරණය ගෙන තිබෙනවා.

error: Content is protected !!