දුම්රියේ යන අයට දැනුම් දීමක්

නගරාන්තර සහ දුරගමන් දුම්රිය සේවා අවලංගු කරන බව ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසනවා.

වසංගත තත්ත්වය පැතිර යාම සහ එම තත්ත්වය මත දුරගමන් සේවා දුම්රියන්වල ආසන වෙන් කිරීම ඉතා අවම මට්ටමක පැවතීම හේතු කොටගෙනයි මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ.

අවලංගු කෙරෙන දුම්රිය සේවා සහ සියළු තොරතුරු ඇතුළත් නිවේදනය පහතින්..

error: Content is protected !!