තවත් 1304කට කොවිඩ්

අද දිනය තුළ පමණක් මේ මොහොත (ප.ව. 6.30) වන තෙක් මෙරටින් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් 1304ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වූ සමස්ත කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 109450ක් වනවා.

මෙරට ඉතිහාසයේ දිනක් තුළ වාර්තා වූ වැඩිම කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව ඊයේ වාර්තා වූ අතර එම ගණන 1662ක්.

error: Content is protected !!