මෙරට කොවිඩ් මරණ ගණන තවත් ඉහළට

තවත් කොවිඩ් 19 ආසාදිත මරණ 09ක් සිදු වූ බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා තහවුරු කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව මෙරට කොවිඩ් 19 ආසාදිත මරණ ගණන 687ක් තෙක් වර්ධනය වූවා.

මෙලෙස මරණයට පත් වී ඇත්තේ කරඳන, අවිස්සාවේල්ල, රුවන්වැල්ල, දේවාලගම, මාවනැල්ල, යක්කල, වලපනේ, රත්නපුර සහ කුලියාපිටිය ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්.

මරණයට පත් වූ පුද්ගලයින් පිළිබඳව සවිස්තරාත්මක නිවේදනය පහතින්..

error: Content is protected !!