මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිවේදනයක්

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ නාරාහේම්පිට සහ වේරහැර කාර්යාල වසා දැමීමට තීරණය කර ඇති බව එම දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරනවා.

නැවත දැනුම්දෙන තුරු එම කාර්යාල මෙලෙස වසා දැමූ බවයි පැවසෙන්නේ.

මීට අමතරව සියළු දිස්ත්‍රික්කවල ඇති මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යාලවල ප්‍රායෝගික සහ ලිඛිත පරීක්ෂණ ද අත්හිටුවීමට තීරණය කළ බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරන්නේ.

මෙම තීරණ ගෙන ඇත්තේ දිවයින පුරා පැතිර යන කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වයේ ඉහළ යාම නිසා යි.

error: Content is protected !!