සේවකයින් පිරිසකට කොවිඩ් නිසා අධිවේගයේ කටයුතු වෙනස් කෙරේ

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ කොට්ටාව, අතුරුගිරිය, කොතලාවල සහ කඩුවෙල යන පිවිසුම්වල සේවකයින් කිහිප දෙනෙකුට කොවිඩ් 19 ආසාදනය වී ඇති බව හඳුණාගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව මත්තල සිට කටුනායක දක්වා ගමන් ගන්නා සියළු වාහන අද දින (03) කහතුඩුව පිවිසුමෙන් පිටත්කර ගැවෙන බවයි එම අධිවේගී මාර්ගයේ පාලක මැදිරිය සඳහන් කරන්නේ.

මෙම තත්ත්වය යටතේ කහතුඩුව පිටවීමට මුදල් ගෙවා රථවාහන පිටතට දැමීමට රියදුරන්ට සිදුවන අතර කටුනායක දෙසට ඇති ඉදිරි පිටවීමකින් වාහන ඉවතට ගැනීමට අවැසි රියදුරන්ට යළි කහතුඩුවෙන් අධිවේගී මාර්ගයට පිවිසීමෙන් අනතුරුව කටුනායක දෙසට යමන් ගැනීමට හැකි බව සඳහන්.

ගෙවීම් කවුළු විවෘතව පවතින ස්ථානවල දී පමණක් මුදල් ගෙවීම් කළ හැකි බවටත්, අනෙකුත් පිටවීම්වල දී මුදල් ගෙවීමකින් තොරව පිටව යා හැකි බවටත් වැඩි දුරටත් වාර්තා වෙනවා.

error: Content is protected !!