දෛනික ආසාදිතයින් ගණන ටිකෙන් ටික 2000ට ආසන්න වෙයි

ඊයේ දින හඳුණාගත් කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින්ගේ ගණන 1,891 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

මෙය සටහන් වන්නේ දිනක් තුළ මෙරටින් වාර්තා වන වැඩිම ආසාදිතයින් ගණන ලෙස යි.

මේ අනුව දින කිහිපයක් තිස්සේ මෙරටින් වාර්තා වන දෛනික ආසාදිතයින් ගණන පෙර දිනට වඩා වැඩි වෙමින් පවතිනවා.

එමෙන්ම “වැඩිම දෛනික ආසාදිතයින් ගණන” ලෙස දින කිහිපය තුළම එය හැඳින්වීමට සිදුවූවා.

error: Content is protected !!