කොවිඩ් මරණ ආදාහනය නොමිලේ

මියයන කොවිඩ් – 19 ආසාදිතයින්ගේ සිරුරු ආදාහනය නොමිලේ සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කිරීමට පියවර ගන්නා බව රාජ්‍ය සේවා පළාත් සභා හා බළාත් පාලන අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් පවසනවා.

මෙම ආදාහන කටයුතු අදාළ පළාත් පාලන ආයතනවලට අයත් ආදාහනාගාර මගින් නොමිලේ ආදාහනය කිරීමට කටයුතු යෙදීමට බලාපොරොත්තුවන බවයි ඔහු පවසන්නේ.

මාතලේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පැවැති විශේෂ කොවිඩ් 19 රැස්වීමේ දී මෙම කරුණු අනාවරනය වූවා.

error: Content is protected !!