කොවිඩ් අස්සේ තවත් රෝග මාරයින් 2ක් ලංකාවේ

සියල්ලන්ගේම අවධානය කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය කෙරෙහි යොමු වී ඇති පසුබිමක තවත් වසංගත රෝග දෙකක් මෙරට තුළ හිස ඔසවමින් පවතිනවා.

ඒ මී උණ සහ ඩෙංගු රෝගය යි.

කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වයේ සිදුව ඇති වර්ධනය හමුවේ රෝහල් පහසුකම් සීමා වීමේ අවදානමක් ඇති බැවින් මෙය බරපතළ තත්ත්වයක් බවයි සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ප්‍රකාශ කරන්නේ.

ගෙවුණු අප්‍රේල් මාසයේ දී පමණක් මෙරටින් මී උණ රෝගීන් 651ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

එමෙන්ම එම මාසය තුළ වාර්තා වූ ඩෙංගු රෝගීන් ගණන 1,676ක්.

මෙම වසර තුළ එනම් ගෙවී ගිය මාස 4ක කාලය තුළ පමණක් මී උණ රෝගීන් 2,428ක් සහ ඩෙංගු රෝගීන් 6,758ක් වාර්තා වී ඇති බව සංඛ්‍යා ලේඛණ දත්ත සඳහන් කරනවා.

එම කාලය තුළ වැඩිම මී උණ රෝගීන් ගණනක් වාර්තා වී ඇත්තේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන්වන අතර එම ගණන 360ක් වනවා.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් හමුව ඇති මී උණ රෝගීන් ගණන 319ක්.

එමෙන්ම කලුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් 255ක් වාර්තා වී ඇති අතර ඊට අමතරව දිවයිනේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයකින්ම මෙම කාලයේ දී මී උණ රෝගීන් වාර්තා වී තිබීම කැපී පෙනෙනවා.

පසුගිය මාස 4 තුළ ඩෙංගු රෝගීන් වැඩි වශයෙන්ම වාර්තා වී ඇත්තේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයෙන්වන අතර එම ගණන 2,762ක්.

ඊට අමතරව කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් 379ක්, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් 978ක් වශයෙන් ඩෙංගු රෝගීන් වාර්තා වී ඇති අතර කොළඹ මහනගර සභා සීමාවෙන් පමණක් රෝගීන් 275ක් වාර්තා වී තිබෙනවා.

එමෙන්ම මී උණ රෝගීන් මෙන්ම ඩෙංගු රෝගීන් ද දිවයිනේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයකින්ම වාර්තා වී ඇති බව සඳහන්.

error: Content is protected !!