තවත් ගම් 8ක් හුදකලා කෙරේ

තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයක් මේ මොහොතේ සිට හුදකලා කිරීමට තීරණය කළ බව යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අනුව හුදෙකලා කර ඇති ප්‍රදේශ මෙසේයි…

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ,
හඟුරන්කෙත පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත්,
රත්මැටිය ග්‍රාම නිලධාරි වසම

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ,
පානදුර දකුණ පොලිස් බලප්‍රදේශයේ,
පිංවත්ත, නාරම්පිටිය, පිංවත්ත බටහිර යන ග්‍රාම නිලධාරි වසම්
සහ
බණ්ඩාරගම පොලිස් බලප්‍රදේශයේ,
බණ්ඩාරගම නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරි වසම

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ,
පාදුක්ක පොලිස් බලප්‍රදේශයේ,
උග්ගල්ල ග්‍රාම නිලධාරි වසම

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ,
මන්මුනෙයි උතුර පොලිස් බලප්‍රදේශයේ,
තිස්සවීරසිංගම් චතුරස්‍රය ග්‍රාම නිලධාරී වසම

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ,
වත්තල පොලිස් බලප්‍රදේශයේ,
අල්විස් වත්ත ප්‍රදේශය ග්‍රාම නිලධාරි වසම

error: Content is protected !!