තැපැල් කාර්යාල 32ක් වසා දමයි

කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වයේ වර්ධනය හේතුවෙන් මෙරට තැපැල් කාර්යාල 32 ක් මේවන විට වසා දමා ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න සඳහන් කළේ ප්‍රධාන තැපැල් කාර්යාල 4 ක් සහ උප තැපැල් කාර්යාල 28 ක් මෙලෙස වසා දමා ඇති බවයි.

තැපැල් සේවකයින් 50 දෙනෙකුට පමණ මේ වනවිට කොවිඩ් -19 ආසාදනය වී ඇති බව ද සඳහන්.

මෙම වාතාවරණය හමුවේ සුළු වශයෙන් තැපැල් ප්‍රමාදයක් සිදු විය හැකි බව ද තැපැල්පතිවරයා ප්‍රකාශ කළා.

error: Content is protected !!