දිස්ත්‍රික්ක 4ක ගම් 13ක් හුදෙකලා කෙරේ

තවත් ග්‍රාම සේවා වසම් කිහිපයක් අද (05) උදෑසන සිට හුදෙකලා කර තිබෙනවා.

යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා ප්‍රකාශ කළේ දිස්ත්‍රික්ක 4කට අයත් ප්‍රදේශ මෙලෙස හුදෙකලා කර ඇති බවයි.

පැතිර යන කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා මෙම පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව හුදෙකලා කර ඇති ප්‍රදේශ මෙසේ යි…

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

මහරගම පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත් පමුණුව ග්‍රාම නිලධාරී වසම
පිළියන්දල පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත් හොන්නත්තර ග්‍රාම නිලධාරී වසම
දැල්තර ග්‍රාම නිලධාරී වසම
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය
කිරිඳිවැල පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත් කුට්ටිවිල

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කය

ඇඹිලිපිටිය පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත් පල්ලේගම ග්‍රාම නිලධාරී වසම
උඩගම ග්‍රාම නිලධාරී වසම
නවනගරය ග්‍රාම නිලධාරී වසම
පනාමුර පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත් වලල්ගොඩ ග්‍රාම නිලධාරී වසම
සුදුගල ග්‍රාම නිලධාරී වසම
පනාමුර ග්‍රාම නිලධාරී වසම
වේවැල්වත්ත පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත් රත්ගඟ ග්‍රාම නිලධාරී වසම

වව්නියාව දිස්ත්‍රික්කය

පූවරන්කුලම් පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත් කුරුක්කල්පුතුකුලම් ග්‍රාම නිලධාරී වසම

error: Content is protected !!