උසස්පෙළ සහ වෛද්‍ය වෘත්තිය ගැන ගැසට් පත්‍රයක්

අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගයෙන් විෂයයන් 3ම අසමත් වූවන් සහ උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී නොසිටි පුද්ගලයින් කිසිවෙකු හට වෛද්‍යවරයෙකු ලෙස වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි වීමට තිබූ හැකියාව අහෝසි කර තිබෙනවා.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ගෙන ඇත්තේ ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කරමින්.

එම ගැසට් පත්‍රය පසුගිය අප්‍රේල් 10 වනදා නිකුත් කර තිබුණා.

මෙයට අමතරව අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගයට සහභාගී වී අවම සුදුසුකම් සම්පූර්ණ කිරීමකින් තොරව විදෙස් වෛද්‍ය උපාධි සඳහා යොමු වන සිසුන්ට මින් පසු වෛද්‍යවරයෙකු ලෙස ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචිය ලබාගත නොහැකි බව ද රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය අවධාරණය කරනවා.

error: Content is protected !!