තවත් ගම් 12ක් වසා දමයි – වැසූ ගම් 4ක් විවෘත කරයි

පවතින කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වයේ අවදානම සලකා බලා තවක් ප්‍රදේශ කිහිපයක් අද උදෑසන සිට හුදෙකලා කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

මෙලෙස හුදෙකලා කර ඇත්තේ දිස්ත්‍රික්ක 3කට අයත් ග්‍රාම නිළධාරී වසම් 12ක් බවයි යුද හමුදාපතිවරයා සඳහන් කරන්නේ.

එම ප්‍රදේශ මෙසේ යි.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ

 • කඩවත පොලිස් බලප්‍රදේශයේ
  ඇල්දෙනිය නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරි වසම
  සූරියපාලුව දකුණ ග්‍රාම නිලධාරි වසම
  සූරියපාලුව උතුර ග්‍රාම නිලධාරි වසම
  පහල කරගහමුණ උතුර ග්‍රාම නිලධාරි වසම
  ඉහළ කරගහමුණ උතුර ග්‍රාම නිලධාරි වසම

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ

 • පිළියන්දල පොලිස් බලප්‍රදේශයේ
  හල්පුත ග්‍රාම නිලධාරි වසම
  කැස්බෑව නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරි වසම
  මාකන්දර බටහිර ග්‍රාම නිලධාරි වසම
  නිවුන්ගම ග්‍රාම නිලධාරි වසම
  පොල්හේන ග්‍රාම නිලධාරි වසම

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ

 • අගලවත්ත පොලිස් බලප්‍රදේශයේ
  පිඹුර ග්‍රාම සේවා වසම
 • මතුගම පොලිස් බලප්‍රදේශයේ
  යටියන බටහිර ග්‍රාම නිලධාරි වසම

මේ අතර තවත් ප්‍රදේශ කිහිපයකට පනවා තිබූ හුදෙකලාභාවය අද සිට ඉවත් කිරීමට ද තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව හුදෙකලා බව ඉවත්වන ප්‍රදේශ වන්නේ,

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ

 • බදුරලිය පොලිස් බලප්‍රදේශයේ
  ඉඟුරුදළුව ග්‍රාම නිලධාරි වසම
 • මීගහතැන්න පොලිස් බලප්‍රදේශයේ
  පැලවත්ත නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරි වසම
  මිරිස්වත්ත ග්‍රාම නිලධාරි වසම
  පහල හේවෙස්ස ග්‍රාම නිලධාරි වසම
error: Content is protected !!