දවසක් තුළ ඉන්දියාවේ 4187කට දිවි අහිමි වෙයි

Featured Image:ADNAN ABIDI

ගෝලීය කොවිඩ් 19 ආසාදිත මරණ ගණන මිලියන 3.2 ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා.

එමෙන්ම ලොව පුරා වාර්තා වී ඇති කොවිඩ් 19 ආසාදිතයින් ප්‍රමාණය මිලියන 156 ඉක්මවා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

තවමත් වැඩිම රෝගීන් සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වූ රට ලෙස ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය වාර්තා අතර සිටින අතර එරට වැසියන් මිලියන 32.6ක් ආසාදනය වී තිබෙනවා.

ඇමරිකාවේ මරණ ගණන පවතින්නේ 580,000 සීමාවේ යි.

දෙවැනි ස්ථානයේ පසුවන ඉන්දියාවෙන් ආසාදිතයින් මිලියන 21.4ක් වාර්තාවන අතර මරණ 234,000 සීමාවෙහි පවතිනවා.

දිනක් තුළ ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වූ මරණ ගණන 4187ක් වීම විශේෂයෙන් කැපී පෙනුනා.

ආසාදිතයින් මිලියන 15ක් වාර්තා වන බ්‍රසීලය කොවිඩ් 19 වසංගතය දරුණුවටම බලපෑ තෙවැනි රට ලෙස පවතින අතර  419,000කට වඩා මරණ ගණනක් එරටින් වාර්තාවනවා.

error: Content is protected !!