කොවිඩ් මැද සැමරෙන ලෝක සෞඛ්‍ය දිනය

අද ලෝක සෞඛ්‍ය දිනය යි. සෑම වසරකම අප්‍රේල් 07 වැනි දා ලෝක සෞඛ්‍ය දිනය සමරනු ලබන අතර මෙම දිනය නම් කොට ඇත්තේ සෞඛ්‍යය පිළිබඳව...

සියළු රාජ්‍ය සේවකයින් කැඳවීමට රජය තීරණය කරයි

සියලුම රාජ්‍ය සේවකයින් අද සිට සාමාන්‍ය පරිදි සේවයට කැඳවීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. ඊට අදාළ විශේෂ චක්‍රලේඛය රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම් ජේ.ජේ රත්නසිරිගේ අත්සනින් යුතුව...

මෙරට කොවිඩ් මරණ ගණන තවත් ඉහළට

මෙරට කොවිඩ්-19 ආසාදිතව මියගිය පුද්ගලයින්ගේ සංඛ්‍යාව 500 සීමාව ඉක්මවා ගියා. මෙම පුවත පළ කරන අවස්ථාවේ දී එය සටහන් වන්නේ 502ක් ලෙසයි. ඊයේ පස්වරුවේ දී...

Tag: Sample Tag Page Title

Sample post title 0

Sample post no 0 excerpt.

Sample post title 1

Sample post no 1 excerpt.

Sample post title 2

Sample post no 2 excerpt.

Sample post title 3

Sample post no 3 excerpt.

Sample post title 4

Sample post no 4 excerpt.

Sample post title 5

Sample post no 5 excerpt.

Sample post title 6

Sample post no 6 excerpt.

Sample post title 7

Sample post no 7 excerpt.

Sample post title 8

Sample post no 8 excerpt.

Sample post title 9

Sample post no 9 excerpt.

Sample post title 10

Sample post no 10 excerpt.

Sample post title 11

Sample post no 11 excerpt.

Sample post title 12

Sample post no 12 excerpt.

Sample post title 13

Sample post no 13 excerpt.

Sample post title 14

Sample post no 14 excerpt.

Sample post title 15

Sample post no 15 excerpt.

Sample post title 16

Sample post no 16 excerpt.

Sample post title 17

Sample post no 17 excerpt.

- A word from our sponsor -

error: Content is protected !!